Musikk- og Underholdningsservice, org.nr.: 957 033 253

Postadresse: Skiveien 146C, 1415 OPPEGÅRD

Besøksadresse: Rosenholmveien 40 inng. A, 1414 TROLLÅSEN

Tlf: 930 28 904
E-post: post@mous.no
Åpningstider: Mandag – fredag: 09.00 – 17.00 – Vakttlf.: 930 28 904