Aerial Cube & Silk Show

Elegansen av flygende silke kombindert med styrken og yndigheten til kuben som ett element beskriver denne forestillingen – over hodet til publikum – som ett høydepunkt i ett arrangement.