Erling Solland

Erling er mest kjent som illusjonist, men behersker også alle andre former innen magien. I tillegg opptrer han som buktaler og fakir. Erling kan tilpasse sine forestillinger til sted, gjest og bransje.

Erling har arbeidet ved flere teatre, deriblant Nationalteateret og Det norske teater.

Erling Solland er tryllekunstner, illusjonist og teaterkonsu- lent. Han harvært profesjonell artist siden 1983 og har med tiden opparbeidet seg et stort repertoar.

Erling Solland er et ekte showmenneske, han tryller eller tenker trylling og show 24 timer i døgnet!