Igor Miladin

har spilt piano i 30 år på utallige hoteller, kjøpesentre, brylluper, restauranter osv. Han er allsidig og tilpasser seg de fleste arrangementer.

Igor har et  bred repertoar – alt fra Elvis-låter til dagens pop-ballader. Han har spesialisert seg på bakgrunnsmusikk som er veldig behagelig for folk som f.eks. er ute og spiser, i lobby på hoteller, kjøpesentre m.m.

Igor er kjent for improvisering i spillingen sin og har fått utelukkende positive tilbakemeldinger.